top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal Sayfa Başı

Koçluk Nedir?

Koçluk, kişilerin bireysel, ekip olarak ve/veya profesyonel anlamda potansiyellerine ulaşmalarına destek olmaya yönelik zihin açıcı ve yaratıcı bir süreçtir.

Süreç içinde koç, danışanın duygu ve düşüncelerine yargısız ve tarafsız bir eşlik sunar, ve ona ayna olarak geri bildirim verir. Tipik koçluk çalışmaları tavsiye içermez, zira danışana bir yakını, arkadaşı veya herhangi başka biri de tavsiye verebilir. Danışanın kendi için en iyi olanı bildiğine ve bulabileceğine inanılır. Danışan, kendinin, kararlarının ve yaşamının sorumluluğuna sahiptir.

Koçla yapılan diyaloğun, danışanın güvenle kendini açtığı ve başka kimse ile yapamayacağı bir etkileşim olması beklenir. 

Gestalt Koçluk Nedir?

Gestalt bütünlük anlamına gelir. Varoluşçu felsefeden, kadim öğretilerden ve somatik (bedensel) deneyimlerden etkilenmiş farkındalık odaklı ve deneyimsel bir terapi yöntemidir.

Gestalt koçluk, Gestalt terapinin pozitif psikoloji ve koçluk yetkinlikleri ile harmanlanarak koçluğa uyarlanmış halidir.

İnsanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve tinsel yönden ele alması açısından oldukça zengin ve etkilidir.

Konular hakkında sadece konuşmak ve akıllı sorular sormak yerine kişiler seans içinde yaratıcı ufak deneyimler içine sokulur. Bu sayede kişi derinlemesine bir iç görü ve farkındalık kazanarak ihtiyaçlarını ve kendine yarattığı iç engelleri görebilir ve bizzat hissedebilir. Bu da onu potansiyeline gitmede oldukça hızlandırır.

Koçluğun mentörlük ve danışmanlıktan farkı nedir?

Mentör ve/veya danışman, danışanın ilgi duyduğu konuda bilir kişi olarak konumlanır. Koçluktan farklı olarak kişiye tavsiyeler verir ve belli bir yolda ilerlemesi için uğraşır.

Koçlukta ise kişinin ve/veya grubun öz farkındalığı ön plandadır. Seçim ve kararlar her zaman danışana aittir. Koç, danışanla işbirliği kuracak şekilde eş konumlanır.

Koçluk, mentörlük ve danışmanlık, farklı durumlar için faydalar sağlar. 

Sizinle olan çalışmalarımda ihtiyaç gördüğümde onayınızı alarak zaman zaman mentör ve danışman rolüne de giriyorum.

Koçluğun terapiden farkı nedir?

Koçlukta işlevsel olarak sağlıklı bireylerle çalışırız. Kişinin kendi için en iyi olanı bulabilecek iç kaynaklara sahip olduğuna ve kendi sorumluluğunu üstlenebileceğine inanırız. 

Koçlukta kullanılan bazı yöntemler terapi ile benzerlik gösterir. Bununla birlikte koçluk tedavi amaçlı değildir, kişinin daha mutlu ve doyumlu bir yaşamı sürmesine yöneliktir. İnsan potansiyeli ile çalışılır ve kişinin kendini gerçekleştirebilmesine olanak tanır.

Diğer taraftan kişinin potansiyeline yaklaşması şifalandırıcı bir süreçtir.

Koç danışana teşhis koymaz veya yargıda bulunmaz. Karar ve seçim her zaman danışana aittir. Koçluk danışanı odaklar, farkındalık kazandırır ve aksiyona yönlendirir. Her bir seansımızdan kendiniz için minik de olsa bir aksiyon planlayarak çıkarsınız. Bu da seans aralarında çalışmanızın ve odağınızın devamını sağlar.

Terapi ile koçluk farkını gözetmeye özen gösteriyorum. Gerekli görürsem danışanlarımı terapiste yönlendiriyorum.

İsmimin Yanındaki Rozetler Nelerdir?

Bu rozetler, benim koçluk alanındaki etik değerleri ve standartları ortaya koyan kurumlar tarafından akredite edildiğimi gösteriyor.

 

İyi bir koçluk eğitimi almış olmak, koç olma yolunda iyi bir başlangıçtır, ancak yeterli değildir. Mesleği icra etmek, sürekli gelişim, odaklanma ve yolda ilerlemeyi gerektirir.

Akreditasyon koçun iyi veya kötü olduğunu belirtmemekle birlikte uluslararası standartları dikkate aldığını, bunlara uymaya yönelik elemelerden geçtiğini ve deneyim kazandığını gösterir. 

Ön görüşme nedir?

Kimya görüşmesi diye de adlandırılır. Danışan derdini ve gelme amacını anlatır, varsa sorularını sorar. Koç danışanı cevaplar. Sürece ilişkin konuşulur. Bu aşamada danışan ve koç, birbirlerini tartarak süreci ilerletip ilerletmeme kararı alırlar. 

Bireysel Seanslar Nerede Yapılır, Süresi Nedir?

Siz aksini talep etmedikçe bireysel koçluk seanslarını Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştiriyorum.

Seans süresi yaklaşık 1 saattir.

Koçluğun Ücreti Nedir?

Ücret alacağınız seans sayısına göre değişmektedir. Detaylı bilgi için bana ulaşmanız ve ön görüşme yapmanız gerekir.

bottom of page