Tasarım Odaklı Düşünme ile Icat Çıkarma

İstanbul Innovation Institute ile birlikte geliştirilmiştir.

''Herkes aynı düşünüyorsa, kimse düşünmüyor demektir''

Walter Lippmann

Düşünme kalıpları, şablonlar, kural ve normlar birçok alanda hayatımızı kolaylaştırır. Bu sayede sivri dişli hayvanın tehlikeli olduğunu biliriz, nesneleri ''bu neydi'' diye düşünmeden tanırız, evimize giden yolu her seferinde yeniden keşfetmeyiz. Bunlar artık otomatiktir.

Diğer taraftan kalıpları benimsedikçe farklı bakmak bize daha zor gelir.

Yaşamın hızı içinde:

- sorunları veya fırsatları tam anlamadan fikir yürütme,

- fikirleri çok düşünmeden karar verme,

- kararları detaylandırmadan uygulamaya geçme

eğilimimiz yüksek olabilir.

 

Buna bir de kurumsal dinamikler, performans kaygısı, mükemmeliyetçilik eklenince yaratıcı fikir geliştirmek iyice zorlaşır.

Tüm bu engelleri aşmak istiyorsanız, eğitimimize katılabilirsiniz...

İÇERİK

1. GÜN

Yaratıcı Düşünme ile İlgili Mitler

Tasarım Odaklı Düşünme ve Kurumsal Inovasyon

Empati Kurmak

Problemi / Fırsatı Tanımlamak

 

2. GÜN

Düşünce Kalıplarını Kırmak

Fikir Geliştirmek ve Denemek

Alternatif Çözümleri Ortaya Koymak

Olası Fikirleri Sunmak

 

3. GÜN

Duygusal Engelleri Aşmak

Diğer Fikir Geliştirme Yöntemleri

KAZANIMLAR

2 günlük eğitimin sonunda katılımcılar:

 • Yaratıcı düşünme tekniklerine giriş yapacaklardır.

 • Müşteri odaklı yaklaşımı öğreneceklerdir.

 • Tasarım odaklı düşünme sürecinin püf noktalarına hakim olacaklardır.

 • Tasarım odaklı düşünme sürecini baştan sona deneyimlemiş olacaklardır.

3. günün alınması halinde:

 • Fikir geliştirmedeki kendi duygusal engelleri üzerine çalışacaklar

 • Diğer fikir geliştirme tekniklerini de öğreneceklerdir.

SÜRE : 2 Gün + 1 gün opsiyonel
KATILIMCILAR

 

Eğitime kurum içinde icat çıkarma sürecinde yer almak isteyen herkes katılabilir.

Kontenjan tek gurup için en fazla 20 kişidir.

YÖNTEM

 

Eğitim, ‘’Tasarım Odaklı Düşünme’’ modeli üzerinden ilerlemektedir.

 

3. günün de talep edilmesi halinde diğer fikir geliştirme yöntemlerine de değinilmektedir.

 

Eğitim, kurum içinde inovatif fikir üretmeye yönelik bireylerin hem zihinsel, hem duygusal süreçlerini uygulamalı olarak ele alır. Temel olarak aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

 

 • Teorilerin anlatımı

 • Vaka çalışmaları (Çoğunlukla eğitmenlerin kendi yaşantılarından örneklerdir).

 • Deneyimsel öğrenme yöntemleri

 • Oyunlaştırma

 • Grup koçluğu

 • Yaratıcı dışavurumcu yöntemler (çizim, hareket, vb.)

Eğitmenler

02_edited_edited.jpg

HANDE ARIKAN

Yönetici Koçu, Takım Koçu ve Danışman

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF tarafından akredite edilmiş koç, eğitmen ve danışmandır. Eğitimini,  kurumsal deneyimlerini ve yaşam deneyimlerini kullanarak kişilerin ve grupların dönüşümüne ve yön çizmelerine eşlik etmektedir.

 

20 yıllık iş tecrübesi içinde 15'in üzerinde farklı ölçekte firmada projeler yapmış, farklı görevlerde bulunmuştur. Start-up, kobi ve holdinglerin yanı sıra çok kültürlü ve çok uluslu kurumlarda yer almış, 4 kıtadan gelen farklı kültürdeki insanla çalışmıştır. Ekiplerde ise yönetici, danışman ve koç gibi farklı roller üstlenmiştir.

 

Son 4 yıldır kişilere ve öğrencilere yönelik yürüttüğü bireysel koçluk hizmetlerinin yanı sıra Istanbul Innovation Institute ile ortaklık halinde çalışmakta, bu kapsamda gerek kurum çalışanlarının, gerekse öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik atölyeler yapmaktadır. Yine aynı bünye içinde kurumların inovasyon kültürüne geçişine yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Bunun yanı sıra 41 North Business School ve TMI Global Eğitim firması çatıları altında liderlik gelişimi programlarında oyunla öğrenme yöntemlerini uygulamakta, eğitmen ve koç olarak yer almaktadır.


Çalışmalarında ağırlıklı olarak Gestalt koçluk prensiplerini, ''Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu'' (ORSC) araçlarını, Derin Demokrasi yaklaşımını, oyunlaştırmayı ve sanat terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Çeşitli yapılandırılmış aktiviteler ile danışan ve katılımcıların "deneyim yaşaması”nın esas olduğunu düşünür. Başka bir deyişle ortaya çıkan konuların “hakkında konuşmak”tan daha çok, güvenli bir ortamda “yaşayarak deneyimleme"ye önem verir. Böylece danışan kişi ve ekipler yaşanan sürecin duygusal boyutuna odaklanarak farkındalık kazanırlar.


1 çocuk 2 kedi annesidir. Sanatın her dalına tutkundur, hobi olarak dans etmektedir. Yaşam boyu öğrencidir.

MerihPasin.png

MERİH PASİN

Istanbul Innovation Institute Cofounder

Dr. Merih Pasin 20 yılı aşkın Ar-Ge tecrübesine sahip olup, çeşitli coğrafyalarda ve çok kültürlü şirketlerde inovasyon proje gruplarının yönetimi konusunda çalışmıştır. 30’un üzerinde uluslararası patent sahibi olan Pasin; inovasyon ve teknoloji yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık vermekte olup aynı zamanda davetli olarak konuşmalar yapmaktadır.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri University of Cincinnati’de Uçak Mühendisliği konusunda doktorasını alan Merih Pasin, bu süreçte General Electric Uzay ve Havacılık Bölümü, Pratt & Whitney, Rolls Royce Uzay ve Havacılık Bölümü, ABD Enerji Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı gibi kuruluşlar için araştırma projeleri yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra,  Arçelik Ar-Ge Merkezinde Araştırma Uzmanı olarak göreve başlayan Pasin,  bu görevi sırasında bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinde  enerji yönetimi ile ilgili çalışmalara imza atarak ‘Eco Label’ projelerini başlatmıştır.  Bu çalışmalar sırasında Ar-Ge’ de başlatılan Fikri Hakların Korunması  programına aktif olarak katılarak projelerinin sonucundaki buluşların Uluslararası Patent  olarak korunmasını sağlamıştır.

 

Arçelik Ar-Ge’nin ardından, Procter & Gamble’in (P&G) Brüksel İnovasyon Merkezi’ne Ar-Ge Yöneticisi olarak katılmıştır.  P&G’nin  yeni sahalara açıldığı inovasyon grubu da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki çok uluslu araştırma projelerini  yönetmiş ve bu çalışmaların sonuçlarını da uluslararası patentler olarak korumuştur.

 

Merih Pasin daha sonra Sabancı Üniversitesi İnovent Direktörü olarak görev yapmış, direktörlüğü sırasında İnovent inovasyon yönetimi konusunda çok sayıda projeleri başarıyla tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bünyesinde devam etmekte olan İnoSuit (İnovasyon Odaklı Mentörlük) Programı’nın akademik direktörlüğünü yapmaktadır. Söz konusu program kapsamında kendisi ve Dr.Umut Ekmekçi tarafından tasarlanmış olan Kurumsal İnovasyon Sistemi – KİS Modeli, 30’a yakın üniversitenin ve 50’ye yakın akademik mentörün katılımı ile iki sene içinde 150’ye yakın firmada hayata geçirilmiştir.

 

İnovasyon yönetimi alanında kurulmuş olan sivil işbirliği platformu “Istanbul Innovation Institute”ün kurucu ortaklarından olan Merih Pasin aynı zamanda İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi dersleri vermekte; inovasyon ve teknoloji yönetimi, fikri haklar yönetimi, değişim yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bugüne kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Farplas, Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Siemens, Akkök Holding, Assan Foods, Türk Telekom, Johnson & Johnson, Variant – Demidöküm, STFA Holding (STFA İnşaat, SİF-JCB, HMF,Enerya, Universal Handlers), Enerjisa, Netaş, Avea, Çalık Holding, Ar-Ge Merkezleri İşbirliği Platformu (ArGe-MİP) gibi birçok kurum ve kuruluşla eğitim, mentorluk ve danışmanlık projeleri yönetmiştir.

 • Instagram
 • Black LinkedIn Icon

© 2018 by Hande Arıkan